varför går säkringen, checklista

Varför går säkringen hela tiden?

Att säkringen går ofta kan vara frustrerande och störande. Men det är också en viktig varningssignal som inte bör ignoreras. Det kan bero på en rad olika orsaker, och det är viktigt att identifiera problemet för att undvika brandrisk och andra problem.

Vad kan ha orsakat att säkringen har gått?


Att en säkring går är en vanlig händelse, men det kan vara frustrerande och störande. Det är också en viktig varningssignal som inte bör ignoreras. Att identifiera orsaken till att säkringen har gått är avgörande för att förhindra att det händer igen och för att undvika brandrisk.

 

Här är några av de vanligaste orsakerna till att en säkring kan gå

 

Överbelastning


Det kan hända om du har för många apparater anslutna till samma säkring. Om du till exempel har tvättmaskin, diskmaskin och spis igång samtidigt kan det leda till att säkringen går.


Kortslutning


En kortslutning uppstår när strömmen tar en oavsiktlig väg tillbaka till elcentralen. Det kan ske på grund av skadade kablar, felaktiga apparater eller glappkontakter.

 

 Fel i elanläggningen


Det kan också vara fel i själva elanläggningen som orsakar att säkringen går. Det kan till exempel vara en överbelastad kabel eller en felaktig säkring.


Defekt apparat


Ibland kan en defekt apparat orsaka att säkringen går. Om du misstänker att en apparat är problemet, prova att koppla bort den och se om säkringen slutar gå.

 

Hur går man tillväga om säkringen har gått?

Att en säkring går är en vanlig händelse, men det kan vara frustrerande och störande. Det är också en viktig varningssignal som inte bör ignoreras. Att identifiera orsaken till att säkringen har gått är avgörande för att förhindra att det händer igen och för att undvika brandrisk.

 

Steg 1: Identifiera den trasiga säkringen

 

Gå till elcentralen och se vilken säkring som har fällts ned eller har en utlöst indikator.

 

Steg 2: Åtgärda problemet

 

  • Överbelastning: Koppla bort några apparater som är anslutna till samma säkring och se om säkringen slutar gå.
  • Kortslutning: Om du misstänker en kortslutning, koppla bort alla apparater och se om säkringen slutar gå. Om säkringen fortfarande går kan det vara en skadad kabel eller glappkontakt. Kontakta en elektriker.
  • Defekt apparat: Koppla bort apparater en efter en tills du hittar den apparat som orsakar problemet. Byt ut den defekta apparaten.

 

Steg 3: Byt ut den trasiga säkringen

 

  • Se till att du har en ny säkring med samma strömstyrka som den trasiga säkringen.
  • Skruva ur den trasiga säkringen och skruva i den nya.
  • Slå på strömmen och se om problemet är löst.

Om du inte är säker på hur du ska byta ut säkringen, eller om du misstänker att det är fel i elanläggningen, kontakta en behörig elektriker i Sollentuna.

0
Feed

Lämna en kommentar