Luftvärmepump problem, Såhär felsöker du

Din luftvärmepump krånglar? Oroa dig inte, ofta kan du enkelt lösa problemet på egen hand.

Börja med en enkel felsökning

Innan du kontaktar en fackman eller gräver djupare i problemet, kan du ofta lösa problem med din luftvärmepump genom en enkel felsökning.

 • Kontrollera strömbrytaren: Se till att värmepumpen är påslagen och att strömkabeln är ordentligt ansluten.
 • Rengör filtren: Smutsiga filter kan blockera luftflödet och leda till sämre effekt. Rengör dem regelbundet enligt bruksanvisningen.
 • Kontrollera temperaturinställningen: Se till att temperaturen är inställd på önskad nivå.
 • Kontrollera luftflödet: Se till att ingenting blockerar luftflödet från inne- eller utedelen.

Hur fixar man luftvärmepumpen?

Att fixa en luftvärmepump kan vara enkelt eller komplicerat, beroende på problemet.

Först och främst:

 • Identifiera problemet: Vad är det som inte fungerar som det ska?
 • Läs bruksanvisningen: Bruksanvisningen innehåller ofta felsökningstips och information om hur du löser vanliga problem.
  Enkla problem:
 • Smutsiga filter: Rengör filtren regelbundet enligt bruksanvisningen.
 • Felaktig temperaturinställning: Se till att temperaturen är inställd på önskad nivå.
 • Blockerat luftflöde: Se till att ingenting blockerar luftflödet från inne- eller utedelen.
 • Igensatt dräneringsslang: Om din luftvärmepump läcker vatten, kan det vara dräneringsslangen som är igensatt. Rensa slangen enligt bruksanvisningen.
  Mer komplicerade problem:
 • Isbildning på utedelen: Om utedelen är isbelagd, kan det bero på för låg temperatur eller för hög luftfuktighet. Avfrosta utedelen manuellt eller använd avfrostningsfunktionen.
 • Läckage: Om din luftvärmepump läcker köldmedium, kontakta en fackman för att reparera läckaget.
 • Kompressorfel: Om kompressorn inte fungerar, kontakta en fackman för att reparera eller byta ut den.
0
Feed

Lämna en kommentar