Jordfelsbrytaren går av, felsökning

Jordfelsbrytaren går av - Såhär felsöker du

En jordfelsbrytare som löser ut märks enkelt. Oftast kommer vipparmen på brytaren att vara nedfälld istället för upprätt, och ibland lyser även en indikatorlampa rött. Du kanske också märker av strömavbrott i delar av hemmet.

Vad orsakade att jordfelsbrytaren löste ut?

Det finns en rad olika orsaker till att en jordfelsbrytare kan lösa ut. Här är några av de vanligaste:

  • Fel i en apparat: En skadad eller gammal apparat kan läcka ström och orsaka att jordfelsbrytaren löser ut. Vanliga apparater som kan orsaka problem är tvättmaskiner, diskmaskiner, kaffebryggare och mobilladdare.
  • Skadad isolering: Dålig eller skadad isolering i ledningar kan också orsaka en jordfelsbrytare att lösa ut. Det kan till exempel ske om en kabel har nötts eller skadats av en gnagare.
  • Fukt: Fukt i ledningar kan leda till läckage och en utlöst jordfelsbrytare. Det kan till exempel ske om det har läckt vatten från ett rör eller om det är hög luftfuktighet i ett rum.
  • Temporära spänningar: Ibland kan tillfälliga spänningar utifrån, till exempel från blixtnedslag, orsaka att en jordfelsbrytare löser ut.
  • Fel på jordfelsbrytaren: I sällsynta fall kan felet ligga i själva jordfelsbrytaren.
  • Andra orsaker: Det kan också finnas andra, mer ovanliga orsaker till att en jordfelsbrytare löser ut. Till exempel kan det bero på ett fel i elcentralen eller på en felaktig installation av en apparat.

Hur fixar man en jordfelsbrytare som löst ut?

Att fixa en jordfelsbrytare som löst ut är ganska enkelt i de flesta fall. Följ bara dessa steg:

  1. Identifiera den utlösta säkringsgruppen: Gå till din elcentral och se vilken säkring som har slagits av. Vanligtvis är den utlösta säkringens vipparm nedfälld.
  2. Återställ säkringen: Vissa säkringar har en knapp som du trycker in för att återställa dem. Andra säkringar har en vipparm som du vrider uppåt.
  3. Testa jordfelsbrytaren: Slå på jordfelsbrytaren. Om den löser ut igen, finns det ett fel i elsystemet.
  4. Åtgärder: Om du vet vilken apparat som orsakade problemet, koppla ur den och testa jordfelsbrytaren igen. Om du inte vet vilken apparat som är problemet, dra ur alla apparater i den utlösta säkringsgruppen och testa jordfelsbrytaren igen. Om jordfelsbrytaren inte löser ut nu, var problemet en av de apparater du drog ur. Om jordfelsbrytaren fortfarande löser ut, kontakta en behörig elektriker i Sollentuna.
0
Feed

Lämna en kommentar