Fel på elen i köket, felsökning

Fel på elen i köket - Såhär felsöker du

Har du drabbats av strömavbrott i köket? Att felsöka elproblem kan kännas skrämmande, men ofta är det enklare än du tror. Följ våra steg för att hitta problemet och få tillbaka strömmen

Vad orsakade strömavbrottet i köket?

Det kan finnas flera orsaker till att du har haft strömavbrott i köket. Här är de vanligaste

Överbelastning

Om du har använt många apparater samtidigt kan det ha orsakat en överbelastning av säkringen. I detta fall löser säkringen ut för att skydda kablarna från att bli överhettade och orsaka en brand.

 

Jordfel

Ett jordfel uppstår när strömmen läcker ut till en jordad del, till exempel en diskbänk eller ett kylskåp. Detta kan orsaka en kortslutning och strömavbrott.

 

Defekt apparat

En trasig apparat kan orsaka en kortslutning och strömavbrott. Om du misstänker att en apparat är orsaken till problemet, testa att koppla ur den och se om strömmen återkommer.

 


Kabelfel

Skadade eller slitna kablar kan orsaka kortslutning och strömavbrott. Kontrollera kablarna i köket för att se om du hittar några skador.

 

Problem med elnätet

Ibland kan strömavbrott bero på problem med elnätet, till exempel strömavbrott eller underhållsarbete. I detta fall kan du inte göra något annat än att vänta tills problemet är löst.

 

Hur går man tillväga när elen i köket ej fungerar?

När du upptäcker att elen i köket inte fungerar, följ dessa steg för att felsöka och lösa problemet


1. Kontrollera säkringarna

Börja med att kolla elcentralen. Se om en säkring har löst ut, vilket syns om vippan på dvärgbrytaren står i off-läge. Slå i så fall på den drabbade säkringen igen.

2. Testa jordfelsbrytaren

Om säkringen ser hel ut, kolla jordfelsbrytaren. Den sitter bredvid säkringarna och har en knapp som ska vara uppfälld. Om den är nedfälld, tryck upp den igen.

3. Koppla ur apparater och belysning

För att identifiera källan till problemet, koppla ur alla apparater och belysning i köket. Slå sedan på säkringen igen. Om strömmen återkommer, koppla in apparaterna och belysningen en efter en tills du hittar den som orsakar problemet.

4. Kontrollera kablar och kontakter

Undersök kablar och kontakter i köket för att se om det finns synliga skador som kan orsaka problemet. Trasiga kablar eller kontakter bör bytas ut av en behörig elektriker.

5. Återställ eller kontakta en elektriker

Om du har testat alla ovanstående steg och fortfarande inte har ström i köket, kan du behöva återställa en trasig säkring eller kontakta en behörig elektriker i sollentuna för att få professionell hjälp.

0
Feed

Lämna en kommentar